Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

  1. Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

 

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží paní Marie Fišerová IČO: 07937164 se sídlem Březina 163 (dále jako prodávající).

Formuláře : Formulář pro uplatnění reklamace (.docx)

                 : Poučení o právu na odstoupení od smlouvy (.docx)